katalog pondteam se 20150213 - page 68-69

68
69
Vid plantering av växter och näckrosor i och vid trädgårdsdammen, är det
viktigt att använda produkter som är avsedda för dammar. Genom att
använda speciella planteringskorgar eller påsar, hålls dels jord och lera på
plats hos växten, men det gör det även möjligt att begränsa den plats som
växten kan sprida ut sig på. När det kommer till själva planteringsmateria-
let är PondTeams jord till sumpväxter och lera till näckrosor, testad i våra
egna odlingar. Det är viktigt att inte fel sorts näring tillförs till dammen, då
detta kan leda till att algerna gynnas istället för växterna. Jorden vi använ-
der oss av består av en blandning av lera, sand och jord som gör att den inte
grumlar vattnet. Mikronäring är tillsatt för att gynna växternas tillväxt och
färger. Även om det finns näring i jorden och leran, bör även näringskulor
tillsättas vid nyplantering av vattenväxter. PondTeams näringskulor är
utformade så att de följer temperaturen i vattnet. De är enkla att använda,
då de ska tryckas ner vid växtens rot. Vid låga temperaturer avger de lite
näring och vid högre mer, vilket gör att växterna får näringen när de bäst
behöver den.”
Planteringskorgar
När det gäller att hindra spridning av näringsrik jord ut i dammen, eller få kontroll över
växternas utbredning, är korgar ett viktigt hjälpmedel. Vi har ett stort urval, som passar
de flesta förhållanden.
RÄT T NÄR I NG ÄR V I K T I GT I DAMMEN
Planteringstillbehör
Planteringspåsar
Det mest praktiska att plantera i är våra påsar. De är lätta att dölja eftersom de är formbara.
Väven släpper inte ut någon jord eller lera men släpper lätt genom vatten.
Korgar och påsar
Jord och näring
13100 Aqua vattenväxtjord 10 liter
13102 Näckroslera granulerad 10 liter
70193 Näringskulor
15 st
70195 Näringskulor
60 st
13200 Kvadratisk korg
11x11x11 cm
13201 Kvadratisk korg
20x20x10 cm
13202 Kvadratisk korg
25x25x15 cm
13203 Kvadratisk korg
30x30x25 cm
13204 Kvadratisk korg
33x33x25 cm
13205 Kontur korg
40x24x15 cm
13206 Rund korg
diameter 14 cm
13207 Rund korg
diameter 21 cm
13208 Näckroskorg Jumbo diameter 40 cm
13216 Planteringsnätpåse rund 15 cm
13217 Planteringsnätpåse rund 25 cm
13218 Planteringsnätpåse 18x18x18 cm
13219 Planteringsnätpåse 25x25x20 cm
13220 Planteringsnätpåse 30x30x25 cm
Här ser ni ett axplock av de näckrosor vi har i vårt sortiment. Det finns
näckrosor för alla dammstorlekar. Dvärg sorterna kan även planteras i
små kärl, så det krävs inte en stor trädgård för att kunna ha näckrosor.
F I NN S I E T T S TOR T URVA L
Ge dina näckrosor
en bra start!
’Gladistonia’
Mycket stora blommor,
16-22 cm. En av de
största och mest robusta
av näckrosorna. Lämplig
i stora och djupa dammar.
Djup 60-150 cm.
’Mayla’
Extremt rikblommig
näckros! Blomman liknar
en tropisk näckros.
Lång blomningstid.
Djup 50-100 cm.
’Sulphurea’
Med sina ovala knoppar
och kraftigt melerade blad
är den mycket dekorativ.
För att komma helt till sin
rätt, bör den placeras i en
damm med söderläge.
Djup 30-60 cm.
’Nymphaea
Attraction’
Vanligaste röda sorten med
ca 12-20 cm stora blommor.
Blomman är först rosa och
ändras senare under säsong-
en till djupare rött.
Djup 40-120 cm.
’Virginalis’
Mycket stora blommor,
16-22 cm. Den halvfyllda
renvita blomman är en av
de vackraste. Mycket tålig i
dammar.
Djup 40-100 cm.
’Perrys baby red’
En kraftigt röd dvärgnäckros
som är öppen länge på
kvällen. Doftar härligt.
Djup 20-50 cm.
Näckrosor
Flytande öar
13230 Planteringsö flytande
till kvadratisk korg
11 cm
13231 Planteringsö flytande
till kvadratisk korg
20 cm
13232 Planteringsö flytande
till kvadratisk korg
25 cm
13233 Planteringsö flytande
till rund korg
14 cm
13234 Planteringsö flytande
till rund korg
21 cm
Svårt att placera
vattenväxter rätt?
Våra nya flytande planteringsöar gör det
enkelt. Du sätter bara din vattenväxtkorg i
den flytande ön. Klart! Branta kanter eller
fiskar som äter växter är ingen ursälkt
längre. Du får en vackrare oas och bättre
biologi.
1...,48-49,50-51,52-53,54-55,56-57,58-59,60-61,62-63,64-65,66-67 70-71,72
Powered by FlippingBook